CD Spiš

Druhý profilový hudobný CD nosič folklórneho súboru Vagonár – Poprad predstavuje hudobné spracovanie tradičného folklóru jedného z kultúrne a etnicky najbohatších regiónov Slovenska – Spiša.

Kategórie:

Popis

SPIŠ

Historicky ide o územie bývalej spišskej župy a v súčasnosti o čulý región obdarený krásami prírody, rôznorodosťou scenérií, kultúr i obyvateľov žijúcich na tomto území. Mnohorakosť pôvodu a svetonázoru bola v ktorejkoľvek dobe inšpiráciou pre vznik prelínajúcich sa tradícií. Postupne, ako pribúdali jednotlivé etniká a národy z rôznych kútov Európy, tak sa z dobroty a túžby človeka tvoriť a prienikom rôznych zvykov a tradícii vytvorilo mnoho multietnického umenia, špecifického pre tento priestor.

Oddávna tu žijú pôvodní Slováci, ktorí tvoria prevažnú väčšinu obyvateľstva. K nim sa v priebehu desaťročí postupne pridávali nemeckí kolonisti s výsadami od uhorských kráľov, na základe ktorých sa vyvinula hustá sieť slobodných miest a mestečiek a rozprúdil sa výrobný a obchodný ruch. V približne rovnakom období tu aj Maďari usadili svojich strážcov hraníc. Na severnej hranici sa usadili obyvatelia, ktorých nárečie je blízke poľskému jazyku a ktorých zvykneme nazývať  Goralmi. Neskôr začali osídľovať vyššie polohy v horách Rusíni či Ukrajinci, ktorí  si so sebou priniesli nielen vlastný jazyk a kultúru, ale aj náboženstvo. A napokon na Spiši žilo aj mnoho Židov s ich vlastným kultúrnym a náboženským dedičstvom a postupom času sa národnostná, kultúrna a etnická rodina rozrástla aj o Rómov.

CD Spiš obsahuje:

 1. Braltovské (svadobné zo Žakaroviec)
 2. Pojdzeme dze hraju (Batizovce)
 3. Grabaj, že len grabaj (trávnice z Kolačkova)
 4. Žartovno z Bystrian (piesne z Bystrian a okolia)
 5. Romani kedva (Cigánska nálada – tradičné rómske tanečné)
 6. Krowjorky spod Bachledufky (pastierske z Lendaku a Ždiaru)
 7. Palotás (tanečné inšpirované spišskými Maďarmi)
 8. Tanz mit michr (tradičné nemecké hry a tance)
 9. Po starouhorsky (inšpirované starouhorskými muzikami)
 10. Žakarovské (dievčenské piesne zo Žakaroviec)
 11. Ale brider (tradičná židovská pieseň)
 12. Chosn kale mazl tov (tradičné židovské svadobné)
 13. Na hori dva dubki (rusínske piesne z Kamienky a Jarabiny)
 14. Kolomijky (rusínske tance)

Hudobné spracovanie:

Mgr. Art. Peter Jantoščiak

Strih, mix, mastering:

Jaroslav Stráňavský Music Master

Grafika a dizajn:

Daniel Hlinka SLZA

Nahraté v Poprade 2012.